Σακαλής Εμμανουήλ

Προϊστάμενος Υποτομέα Λειτουργίας ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Ο Εμμανουήλ Σακαλής είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2005 και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΕΑΠ). Από το 2007 έως το 2008 εργαζόταν στη Siemens AG στο πλαίσιο της αναβάθμισης των Μονάδων ΙΙΙ-ΙV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Από το 2008 έως το 2009 εργαζόταν στην εταιρία ENTEGRO Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στην μελέτη, κατασκευή βιομηχανικών έργων και στην προμήθεια βιομηχανικού υλικού. Από το 2009 έως το 2010 εργάστηκε ως αυτοαπασχολούμενος μηχανικός στην μελέτη και την επίβλεψη ιδιωτικών έργων. Από το 2011 εργάζεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως Μηχανικός Υπηρεσίας Σταθμού στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, ενώ από το 2020 είναι προϊστάμενος του Υποτομέα Λειτουργίας του Α.Η.Σ. Αγ. Δημητρίου. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του είναι η παρακολούθηση της ορθής και ποιοτικής λειτουργίας των 5 Μονάδων του Σταθμού.


OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα