Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω φόρμας.

Το έργο

Το έργο

Σχεδιασμός και εφαρμογή πιλοτικής εγκατάστασης υβριδικής βιομηχανικής διάταξης δέσμευσης αέριων ρύπων από καύση λιγνίτη, μέσω ανάκτησης αξιοποίησης και ενεργοποίησης των στερεών υποπροϊόντων και των μη αντιδρώντων υλικών της διαδικασίας ξηρής αποθείωσης...

Μάθετε περισσότερα

Μεθοδολογία

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει 4 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ). Όλες οι ΕΕ αποτελούνται από μια σειρά Υποενοτήτων Εργασίας (ΥΕ). H EE1 ξεκινάει τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην γραμμή ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου μετά την εγκατάσταση του συστήματος ξηρής αποθείωσης και στην συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής δοκιμής που διεξήχθη από το 2012 έως το 2014...

Περισσότερες πληροφορίες

Ενότητες Εργασίας

Μία σύντομη περιγραφή...

Περισσότερες πληροφορίες

Η ερευνητική μας ομάδα

Ένα με το μέλλον

Εγγύηση Σταθερότητας - Δύναμη Αλλαγής

Πρόσφατη ενημέρωση

Έγκριση έργου

Έγκριση έργου

Στις 18/2/2020 εγκρίθηκε το ερευνητικό έργο REDESOx, με τίτλο "Σχεδιασμός και εφαρμογή πιλοτικής εγκατάστασης υβριδικής βιομηχανικής διάταξης δέσμευσης αέριων ρύπων από καύση λιγνίτη, μέσω ανάκτησης αξιοποίησης και ενεργοποίησης των στερεών υποπροϊόντων και των μη αντιδρώντων υλικών της διαδικασίας ξηρής αποθείωσης".

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-05217)

 

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα